• Pasning og pleje

    Nødvendig udmugning

    Udmugning i hesteboksen er nok den arbejdsopgave, som er mindst sjov, når man har med heste at gøre. Hvis du går til rideundervisning på en rideskole,

bard